Styrelsen 2018

Ordförande – Per Ingvarsson

Tobias Larsson – kassör

Jesper Ljungberg – vice ordförande

Johan Cederbrink – sekreterare

Jörgen Karlberg – distrikttävlingsledare

Jimmy Abrahamsson – ungdomsansvarig

Mats-Ola Matsson – miljöansvarig

Jerry Källqvist – utbildningsansvarig

Morgan Eriksson – ledamot

Per-Erik Karlsson – suppleant

Hans Lindqwist – Suppleant

Massiv utbyggnad av vattenkraft på Balkan

På konferensen Damremoval i Birmingham 25 september uppmärksammades på vad som är på gång i Balkan området.

Balkan området är det enda hittills oexploaterade området i Europa på Vattenkraft. Här finns bland annat 5 st specifika öringtyper.

Bilden visar utbyggnadsplaner på Balkanområdet. Svarta punkter är befintliga dammar medan de röda punkterna är planerade kraftverk.

2706 st planerade och 66 st vattenkraftverk under byggnation.

Bara i den ännu outbygda floden Vjosa i Albanien är 38st vattenkraftverksdammar på gång.

Utbyggnaden av Europas sista outbygda älvar måste stoppas.

/Per Ingvarsson

Hallandsdistriktets nyhetssida