Alla inlägg av Sportfiskarna Halland

Tjejmetet 2017 – 19 augusti

TJEJMETET 2017

Dags för årets Tjejmete i Nissan Halmstad lördagen den 19 Augusti.

Metetävling för tjejer i alla åldrar.

Plats Picassoparken.

Samling och anmälan från kl. 10,00

Tävlingstid mellan kl. 12,00 – 14,00

Startavgift Senior 150 kronor och Junior 100 kronor.

Fiskespö, linvinda med flöte och bete ingår i startavgiften.

Annan utrustning är ej tillåten.

Fiske mellan broarna båda sidor.

Arrangör: SFK Abborren i samarbete med Sportfiskarna

För information tel. 070-5742133

www.abborren.se

Välkomna till en trevlig fiskedag!

Lyckat seminarium

Lyckat seminarium i Knäred 13-14 maj för att uppmärksamma Lagan som framtida natur, vildlax och flodpärlmusselvattendrag.

Ett femtiotal åhörare deltog i seminariet om Lagans framtid! Otrolig kompetens på föredragshållarna.

Moderator Lennart Henrikson på Natur och Människa AB som höll föredrag om Flodpärlmusslan Görel under fyra mansåldrar

Kerstin Thörngren Pärlfiskets historia i Lagan

Per Ingvarsson PI Fly Vatten och Fiskevård AB, Hur långt Vandrade Laxen i Lagan? Hur mycket laxsmolt kan Lagan producera i framtiden?

Christer Borg Behöver vi kraften från Lagan? Hur man kan förverkliga fria fiskvägar i Lagan.

Christina Lindhagen Sportfiskarna, Vattendomar och krav i ett EU-perspektiv, Rikedomar i Rinnande vatten.

Josh Royte, The Nature Conservative US – Penobscot River USA.,

Britt Sjöqvist – Damremoval Europé dammrivningar i Europa.

Erik Degerman SLU Hur man kan återställa laxens livsmiljö i Lagan. Vildlaxens livssituation i Halland.

Gav respons och uppmärksammades i Laholms tidning, Hallandsposten och radio Halland. Tyvärr kom inte Statkraft och Laholms Högsta politiker. De skulle behövt den kunskap som våra extremt bra föreläsare höll  om ämnet Om hur man kan återskapa Lagans Vattenekosystem. Intresset bland media var stort, Laholmstidning och Hallandsposten samt Radio Halland bevakade seminariet.

Här är det Radio Hallands reporter som fångat Sportfiskarnas Christina Lindhagen på den Exkursion som gjordes på söndagen . I bakgrunden ses några av deltagarna vid Skogaby kraftverksdamm. Efter Exkursionen visades storfilmen Dammnation på Bio Maxim i Laholm.
Några av deltagarna på exkursionen vid Karsefors gamla åfåra. I bakgrunden syns Lagans gamla åfåra. Lagan har en enorm potential till att producera nya vilda laxar. En beräkning på en halvmiljon laxsmolt. Ett iordningställande av Lagans vattendrag skulle generera en 80 miljoner årligen i naturturistinkomster, ett laxfiske i världsklass och att man samtidigt kan återintroducera den utrotade harren och rädda Lagans kulturskatt flodpärlmusslan undan utrotning.
Britt Sjöqvist Damremoval Europe Josh Royte US Conservancy höll föredrag om dammar i Europa och i USA och där man kommit långt före oss om hur man arbetar och behandlar vandringshinderproblematiken för olika fiskarter.
Sveriges fiskprofessor nummer ett Erik Degerman och Moderator Lennart Henrikson förbereder inför tal. Degerman höll föredrag om Vildlaxens situation. Med rätt åtgärder i Lagan kan man dubbla vildlaxpopulationen på västkusten. Från dagens 90 000 utsatta odlade smolt till en halv miljon vildlaxsmolt i Lagan. Henrikson om en flodpärlmussla Görels liv under 300 år som undertiden har varit med om förändringarna i landskap och vattendrag.

Konstnären och skulptrisen Kerstin Törngren har engagerat i pärlfiskets historia i Lagan och hur man skall kunna återfå ett levande vattendrag med pärlmusslor och lax.

Per Ingvarsson PI Fly Vatten och Fiskevård Hur långt vandrad Laxen i Lagan? Han dödade myten om att laxen inte kunnat ta sig förbi Karseforsen.

Christer Borg Älvräddarna berättade att man kan avvara en del av Lagans energi utan att det påverkar elförsörjningen. Debatt blev mellan Christer Borg och Jan Erik Vänneå om småskalig vattenkrafts nödvändighet eller inte.

Christina Lindhagen tog upp Eu direktiv och Lagar om vad som gäller och osäkerheten om nya lagförslaget.

Samordnare: Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen södra Halland och Älvräddarna.

Vid pennan/ Per Ingvarsson